Strona główna » Aktualności » Aktualizacja programu fakTUR2

Aktualizacja programu fakTUR2

Zaktualizowany program do pobrania tutaj: Wejdź na stronę pobierania.

Zmiany w tej wersji:

Tabela dokumentów: kolorem czerwonym oznakowane są pozycje niezapłacone przeterminowane.

Dodanie szablonu faktury o identycznej postaci jak rachunek (bez danych o podatku VAT) dla sprzedawców zwolnionych z VAT.

Poprawka w zakresie wprowadzania danych towaru do dokumentu nie posiadającego danych o podatku VAT.

Poprawki w zakresie eksportowania dokumentu do pliku HTML.

Dodano funkcję: wystaw podobną notę księgową.

Opcja przeliczania waluty na wszystkich pozycjach (w tym Do zapłaty, słownie, zapłacono, pozostało).

Dodano termin płatności w danych kontrahenta oraz obsługę tego parametru w oknie "Dane dokumentu".

Dodanie własnej numeracji do Tabeli numeracji i wybór zastosowanej numeracji w dokumentach.

Przebudowa modułu automatycznej numeracji. Automat reaguje przejściem na nowy miesiąc bazując tylko na dacie wystawienia dokumentu (a nie na dacie bieżącej systemu jak poprzednio). Nowa funkcjonalność: zapamiętanie numeru bieżącego z jednego miesiąca wstecz w celu wystawienia dokumentu z zachowaniem numeracji z poprzedniego miesiąca po rozpoczęciu następnego miesiąca. Automat reaguje właściwie po skorygowaniu daty wystawienia dokumentu. Poprawione podstawianie numeru miesiąca.
Przy korygowaniu przez użytkownika automatycznej numeracji dokumentów (Tabele->Numeracja) następuje resetowanie numeracji z poprzedniego miesiąca, gdy ostatni dokument pochodzi z innego miesiąca niż bieżący miesiąc. Ma to na celu uniknięcie błędnej interpretacji numeru w przypadku zmiany miesiąca.

Poprawki procedur zaokrągleń stosowanych przy przeliczaniu walut.

Poprawka ładowania dokumentu z opcjami Metoda kasowa i Odwrotne obciążenie.

Zapamiętywanie domyślnej wartości pola "Odwrotne obciążenie" dla następnej faktury vat.

Poprawka obsługi napisu "Odwrotne obciążenie" w fakturach korygujących.