Strona główna » Aktualności

Aktualności

wt., 2022-05-24 09:58

Główne zmiany w tej wersji:

1. Usunięto problem z eksportowaniem pustego numeru lokalu do pliku JPK_FA. Proszę uzupełnić lub skorygować dane adresowe w oknie Ustawień na zakładce Sprzedawca / Szczegółowe.

2. Przywrócono prawidłowy eksport pliku JPK-V7 w wersji pierwszej. W ostatniej aktualizacji wystąpił błąd, który spowodował wadliwy zapis tego pliku za początkowe miesiące 2022 roku.

3. Przywrócono działanie funkcji pobierania kursów walut z serwera NBP, która przestała poprawnie pracować w wyniku ograniczeń narzuconych na komunikację z serwerem NBP.

 

Jeżeli posiadasz program w wersji 2.15 lub wcześniejszy (2.14, 2.13, itd.) to instaluj zgodnie z tą instrukcją:

 

Instrukcja

 

(Kliknij aby przeczytać instrukcję aktualizacji programu.)

 

Zaktualizowany program do pobrania tutaj:

 

Pobierz aktualizację

 

śr., 2020-10-28 14:08

Główne zmiany w tej wersji:

1. Eksport dokumentów do pliku JPK-V7M oraz JPK-V7K.

2. Dodanie do produktów kodów GTU.

 

 

 

Jeżeli posiadasz program w wersji 2.15 lub wcześniejszy (2.14, 2.13, itd.) to instaluj zgodnie z tą instrukcją:

 

Instrukcja

 

(Kliknij aby przeczytać instrukcję aktualizacji programu.)


Wszystkie zmiany w wersji 2.28:

 

Historia zmian

 

Zaktualizowany program do pobrania tutaj:

 

Pobierz aktualizację 2.28

 

 

śr., 2020-01-01 07:15

Od 2020-01-01 jako przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą jestem zwolniony z podatku VAT. Wystawiam faktury tylko bez VAT. Faktury grudniowe z 2019 roku są ostatnimi fakturami z podatkiem VAT 23%. Ceny w cenniku od 1 stycznia nie zawierają podatku VAT.

Marek Gucwa, właściciel.

sob., 2018-02-03 14:57

Główne zmiany w tej wersji:

1. Eksport dokumentów do pliku JPK-VAT.

Jak każdy eksport zbioru dokumentów  uruchamiamy poleceniem Narzędzia -> Eksport dokumentów.

2. Dodano kod kraju do wszystkich danych konrahentów. Ma to na celu prawidłową selekcję dokumentów do eksportu JPK.

3. Dodano raport do eksportu dokumentów pomagający zweryfikować poprawność eksportu plików JPK. Raport pojawia się na zakończenie procesu eksportu.

4. Dodano fakturę VAT MOSS dla firm sprzedających usługi elektroniczne dla odbiorców z terrenu UE.

 

Uwaga z 2018-02-06!

Osoby, które pobrały program przed 6 lutego wersję 2.27.512 proszę o ponowne pobranie programu w wersji 2.27.513. Wprowadzono kilka korekt:

* Kod kraju GB był odrzucany jako niepoprawny podczas kontroli poprawności faktury UE.
* JPK-VAT: Przypisanie brakującego kodu PL do sprzedawcy w eksportowanym dokumencie po odpowiednim monicie.
* JPK-VAT: Przypisanie domyślnie kodu kraju nabywcy na podstawie NIP nabywcy.

 

Jeżeli posiadasz program w wersji 2.15 lub wcześniejszy (2.14, 2.13, itd.) to instaluj zgodnie z tą instrukcją:

 

Instrukcja

 

(Kliknij aby przeczytać instrukcję aktualizacji programu.)


Wszystkie zmiany w wersji 2.27:

 

Historia zmian

 

Zaktualizowany program do pobrania tutaj:

 

Pobierz aktualizację 2.27

 

sob., 2017-12-02 13:47

Ta aktualizacja ma charakter serwisowy i zawiera głównie poprawki związane ze zmianami w poprzedniej wersji programu.

Oto najważniejsze zmiany:

1. Usunięto problem objawiający się niemożnością dodania nowych produktów do tabeli towarów. Błąd ujawniał się różnie w zależności od rodzaju bazy danych i trybu wyświetlania tabeli towarów.

2. Poprawki w tabeli towarów: usunięcie z wybranej grupy towarów wielu towarów naraz, nowy towar od razu dodawany jest do bieżącej grupy. następuje automatyczne przejście do nowo utworzonej grupy, zablokowano możliwość przeciągania towarów do grup ogólnych (Wszystko / bez grupy).

3. Wprowadzono mechanizm tworzący lokalną kopię ustawień programu w każdym wystawionym dokumencie. Ta zmiana powoduje że każdy nowy dokument zawsze będzie wyglądał tak jak w chwili wystawienia.

4. Dodano ustawienia: możliwość wyłączenia kolorowania rodzajów dokumentów w tabeli dokumentów, możliwość wyłączenia danych nabywcy na paragonach i domyślne miejsce wystawienia.

5. Przeróbki wyglądu w oknie ustawień oraz powiększone pole domyślnej stałej uwagi (wiele wierszy).

 

Jeżeli posiadasz program w wersji 2.15 lub wcześniejszy (2.14, 2.13, itd.) to instaluj zgodnie z tą instrukcją:

 

Instrukcja

 

(Kliknij aby przeczytać instrukcję aktualizacji programu.)


Wszystkie zmiany w wersji 2.26:

 

Historia zmian

 

Zaktualizowany program do pobrania tutaj:

 

Pobierz aktualizację 2.26

 

czw., 2017-11-23 09:00

Oto nowości:

1. Grupowanie wierszy w tabeli towarów. Tworzenie, usuwanie grup, zaznaczanie i przeciąganie towarów pomiędzy grupami. Dodano kasowanie wielu zaznaczonych wierszy w tabeli towarów. Aby zaznaczyć większą liczbę wierszy używamy klawisza Ctrl i kliknięć na poszczególne wiersze lub Shift i strzałki w górę lub w dół co powoduje zaznaczenie zakresu wierszy.

2. Kontrola numeru VAT w bazie VIES. W polu edycji numeru VAT należy kliknąć ikonę aby sprawdzić numer VAT. Ustawienie kursora myszy nad polem numeru VAT wyświetla szczegóły wykonanej weryfikacji.

3. Dodano do faktur dane odbiorcy. Teraz jest możliwość edycji i wstawiania danych odbiorcy (w uzupełnieniu do danych nabywcy) po użyciu przycisku przełączającego Odbiorca/Nabywca w oknie Dane dokumentu.

4. Ręczne nadawanie numerów dokumentom: Ręczna edycja numeru została zmieniona w celu zachowania lepszego porządku w tabeli dokumentów.

5. Szybki wybór daty użytej do pobierania kursu. zastosowano przycisk z menu rozwijanym do pobrania kursu wg daty wystawienia albo daty sprzedaży.

6. Szybki wybór ceny przyciskiem z menu rozwijanym w oknie dodania towaru do dokumentu.

Ponadto zoptymalizowano:

* Wiele procedur wykonywanych na tabeli towarów (eksport, import, usuwanie, wstawianie danych itd.)

* Odświeżanie podglądu dokumentu w czasie edycji danych dokumentu, przyspieszenie i usunięcie nadmiarowych wykonań.

Poprawki błędów:

* Zmiany w generatorze pliku JPK-FA: Zmieniono kodowanie znaków na UTF8 (było UTF16) w celu zwiększenia kompatybilności z programami księgowymi.
* Zmiany w generatorze pliku JPK-FA: Usunięto błąd eksportu pozycji z faktur korygujących. Faktury korygujące muszą mieć wyeksportowane pozycje przed korektą z wartością ujemną a pozycje po korekcie z wartością dodatnią, tak aby wszystko zgadzało się z sumą faktury korygującej.

Jeżeli posiadasz program w wersji 2.15 lub wcześniejszy (2.14, 2.13, itd.) to instaluj zgodnie z tą instrukcją:

 

Instrukcja

 

(Kliknij aby przeczytać instrukcję aktualizacji programu.)


Wszystkie zmiany w wersji 2.25:

 

Historia zmian

 

Zaktualizowany program do pobrania tutaj:

 

Pobierz aktualizację 2.25

 

pon., 2017-10-16 12:02

Dodano dwa nowe ustawienia.

1. Ustawienie pozwalające wymuszać zaokrąglenie cen przeliczonych z waluty obcej do dwóch miejsc po przecinku. Wyłączenie tej opcji powoduje zaokrąglenie do czwartego miejsca (opcja Zawsze zaokrąglaj do drugiego miejsca po przecinku, okno Ustawień, karta Dokument).

Uwaga: Wartości netto i brutto zawsze są zaokrąglane do dwóch miejsc, a w tym ustawieniu chodzi o zaokrąglanie ceny netto lub brutto (opcja Zawsze zaokrąglaj do drugiego miejsca po przecinku, okno Ustawień, karta Dokument).

2. Ustawienie pozwalające zamienić miejscami pola Wystawił / Odebrał.

(opcja Podpis wystawiającego  z prawej strony, okno Ustawień, karta Wygląd).

Uwaga! Link do pobrania znajduje się na dole. Zanim jednak przystąpisz do aktualizacji sprawdź numer wersji programu, którego aktualnie używasz.

Sprawdź numer wersji programu, który posiadasz klikając na Pomoc -> O programie w menu programu:

Pomoc O programie - zrzut

Jeżeli posiadasz wersję 2.15 lub wcześniejszą (2.14, 2.13, itd.) to instaluj zgodnie z tą instrukcją:

 

Instrukcja

 

(Kliknij aby przeczytać instrukcję aktualizacji programu.)


Wszystkie zmiany w wersji 2.24:

 

Historia zmian

 

Zaktualizowany program do pobrania tutaj:

 

Pobierz aktualizację 2.24

 

wt., 2017-09-26 12:04

1. Pliki JPK w programie fakTUR2.

Publikuję najnowszą wersję programu zawierającą generator plików JPK-FA.

Aby otrzymać plik JPK należy po instalacji nowej wersji skorzystać z opcji Narzędzia -> Eksport dokumentów. Należy dokonać wyboru rodzaju pliku, okresu czasu oraz waluty. Dla każdej waluty generuje się oddzielny plik JPK.

Jednocześnie dziękuję osobom współpracującym przy dograniu wszelkich szczegółów głównie w uzyskaniu kompatybilności z innym oprogramowaniem np. księgowym. Oczywiście jeżeli pojawią się jakieś problemy proszę zgłaszać telefonicznie i przez e-mail.

2. Składanie zamówień na licencję bezpośrednio w programie fakTUR2.

Możliwość szybkiego składania zamówień na licencję bezpośrednio w programie fakTUR2. Podczas startu programu klikamy Zamów lub wybieramy w menu opcję Pomoc -> Zamów.
 

Uwaga! Link do pobrania znajduje się na dole. Zanim jednak przystąpisz do aktualizacji sprawdź numer wersji programu, którego aktualnie używasz.

Sprawdź numer wersji programu, który posiadasz klikając na Pomoc -> O programie w menu programu:

Pomoc O programie - zrzut

Jeżeli posiadasz wersję 2.15 lub wcześniejszą (2.14, 2.13, itd.) to instaluj zgodnie z tą instrukcją:

 

Instrukcja

 

(Kliknij aby przeczytać instrukcję aktualizacji programu.)


Wszystkie zmiany w wersji 2.23:

 

Historia zmian

 

Zaktualizowany program do pobrania tutaj:

 

Pobierz aktualizację 2.23

 

sob., 2016-10-22 09:00

1. Ceny w walutach obcych na dokumencie złotowym.

Tym razem opracowana została możliwość wstawienia do dokumentu złotowego (w PLN) cen towarów w walutach obcych i przeliczenia na PLN odrębnie dla każdej  pozycji towarowej. Dodano okno wprowadzania ceny w walucie innej niż na dokumencie. Kalkulacja ceny jest zapamiętana w danych towaru w dokumencie i może być widoczna na wydruku.
Ta możliwość jest przydatna dla firm zajmujących się transportem i spedycją gdzie często ceny ustala się w oparciu o stawki w obych walutach.

Aby skorzystać z nowej funkcji tworzymy nowy dokument w walucie PLN i klikamy Dodaj towar, a następnie Przelicz z waluty:

Dodaj towar - zrzut

W kolejnym oknie wybieramy walutę (np. EUR), wpisujemy cenę w euro (netto lub brutto), wybieramy datę obowiązywania kursu waluty, klikamy Pobierz aby ustalić Kurs automatycznie i zaznaczamy "Umieść informacje o walucie..." aby te dane były widoczne na dokumencie w pozycji towarowej i klikamy OK:

Przelicz cenę - zrzut

W ten sposób cena w PLN zostanie wyliczona. Podajemy nazwę towaru, ilość i jednostkę miary i klikamy OK. Sprawdzamy jak podane informacje są uwidocznione na podglądzie faktury.

Uwaga 1. Gdy kwadrat "Umieść informacje o walucie..." nie będzie zaznaczony, to program zapamięta ustawienia waluty obcej i kursu w pamięci wewnętrznej dokumentu, użyje ich do przeliczenia ceny na PLN i zapisze je wraz z dokumentem, ale nie będą one drukowane na dokumencie.

Uwaga 2. Z funkcji "Przelicz z waluty" można korzystać również jeśli pobieramy towar lub usługę z bazy (przycisk Przeglądaj w oknie Dodaj towar) i wybierzemy cenę w obcej walucie.

2. Rozbudowana obsługa płatności.

Całkowicie zmieniło się okno szczegółów dokumentu:

Szczegóły dokumentu - zrzut

Teraz widać listę płatności powiązanych z dokumentem. Mamy tu wstawione płatności zdefiniowane podczas zapisania dokumentu. Najcżęściej będzie to jedna pozycja lub dwie. Każda płatnośc powinna zostać potwierdzona, a suma kwot płątności powinna zrównać się z kwotą do zapłaty pokazaną wyżej.

 

Uwaga! Link do pobrania znajduje się na dole. Zanim jednak przystąpisz do aktualizacji sprawdź numer wersji programu, którego aktualnie używasz.

Sprawdź numer wersji programu, który posiadasz klikając na Pomoc -> O programie w menu programu:

Pomoc O programie - zrzut

Jeżeli posiadasz wersję 2.15 lub wcześniejszą (2.14, 2.13, itd.) to instaluj zgodnie z tą instrukcją:

 

Instrukcja

 

(Kliknij aby przeczytać instrukcję aktualizacji programu.)


Wszystkie zmiany w wersji 2.22:

 

Historia zmian

 

Pomiędzy wersją 2.22.463 a wersją 2.22.464 wycofano poprawkę chowającego się okna ustawień drukarki i sterownika drukarki, gdyż zmiana ta spowodowała błędne wyświetlanie się na pierwszym planie okna Dane dokumentu. Problem ten będzie wkrótce rozwiązany.

Zaktualizowany program do pobrania tutaj:

 

Pobierz aktualizację 2.22

 

wt., 2016-02-09 13:13

Po aktualizacji zauważymy zmiany ułatwiające użytkowanie większej liczby ciągów numeracyjnych dokumentów (numeracji dokumentów) oraz zmiany ułatwiające stosowanie różnych kombinacji parametrów płatności:

1. Rozszerzono tabelę numeracji o pola Symbol i Opis. Wypełniamy te pola w oknie ustawień numeracji (Tabele -> Numeracja dokumentów ->Edytuj wybraną pozycję). Możemy tam wpisać informacje w jakich okolicznościach lub do jakich dokumentów jest używana ta numeracja dokumentów. Symbol numeracji pojawi się przy wybieraniu numeracji w oknie "Dane dokumentu".

2. Rozszerzono tabelę form płatności o możliwość zapamiętywania terminu płatności, konta bankowego, opcji  zapłacono całość. Dzięki temu program zapamiętuje formę płatności wraz z tymi ustawieniami i ładuje je ponownie przy wybraniu tej samej formy płatności na kolejnym dokumencie.

 

Uwaga! Link do pobrania znajduje się na dole. Zanim jednak przystąpisz do aktualizacji sprawdź numer wersji programu, którego aktualnie używasz.

Sprawdź numer wersji programu, który posiadasz klikając na Pomoc -> O programie w menu programu:

Pomoc O programie - zrzut

Jeżeli posiadasz wersję 2.15 lub wcześniejszą (2.14, 2.13, itd.) to postępuj zgodnie z tą instrukcją:

 

Instrukcja

 

(Kliknij aby przeczytać instrukcję aktualizacji programu.)


 Szczegółowo zmiany w wersji 2.21:

* Rozszerzono tabelę numeracji o pola Symbol i Opis, co ułatwia definiowanie i stosowanie własnych numeracji użytkownika.
* Rozszerzono tabelę form płatności o możliwość zapamiętywania terminu płatności, konta bankowego, opcji zapłacono całość. Dzięki temu program zapamiętuje formę płatności wraz z tymi ustawieniami i ładuje je ponownie przy wybraniu tej samej formy płatności na kolejnym dokumencie.
* Zmiany w interfejsie w oknie Dane dokumentu i Ustawienia numeracji.
* Możliwość załadowania napisów z plików językowych użytkownika (user.XX.lang.txt)
* Nota księgowa dostępna też dla nie-vatowca.
* W tabelach z danymi podświetlenie bieżącej pozycji obejmuje teraz cały wiersz, a nie pojedynczą komórkę.
* Ukrywanie paska zakładek dokumentów
* Nowa wersja wyglądu: skórka Ubuntu.
* Zapamiętywanie wybranego wyglądu.
* Faktury bez podanej tabeli kursów walut (stare faktury) po otwarciu nie pokazują już błędnej daty publikacji kursu.
* Program zawsze uruchamia się z domyślną pustą bazą, gdy nie ma połączenia z bazą (pierwsze uruchomienie).
* Poprawki procedury wysyłania poczty i więcej drobnych zmian i poprawek błędów.

Pomiędzy wersją 2.21.436 a wersją 2.21.438 wykonano jeszcze poprawkę w działaniu funkcji Numer odręczny. W wyniku wymiany komponentu przestał program właściwie reagować na ręczne zmiany numeru. Podobny problem został zauważony przy użytkowaniu pola Konto bankowe. Podczas odświeżania zawartości okna Dane dokumentu Konto bankowe było zmieniane na domyślne pomimo wcześniejszego ręcznego wyboru innej pozycji. Po instalacji bieżącej wersji problemy znikną.

 

Zaktualizowany program można pobrać tutaj:

 

Pobierz aktualizację 2.21

 

śr., 2016-01-06 10:17

Dobra wiadomość dla osób które oczekiwały francuskiej wersji językowej. Teraz już jest taka opcja. Ponadto ważne funkcje które mogą się okazać przydatne w każdej chwili.

1. Możliwość przeniesienia zawartości jednej bazy danych do innej bazy, np. przy migracji z bazy SQLite do bazy serwerowej MySQL.

Aby z niej skorzystać należy przejść do okna Plik -> Menadżer baz danych i użyć funkcji w menu Więcej czynności: Kopiuj zawartość i Wklej zawartość. Oczywiście uprzednio należy przygotować dwa połączenia z bazami danych i kolejno je zaznaczać.

2. Możliwość eksportowania i importowania kopii baz danych użyteczna przy przenoszeniu programu na nowy komputer lub reinstalacji systemu operacyjnego.

Uwaga! Link do pobrania znajduje się na dole. Zanim jednak przystąpisz do aktualizacji sprawdź numer wersji programu, którego aktualnie używasz.

Sprawdź numer wersji programu, który posiadasz klikając na Pomoc -> O programie w menu programu:

Pomoc O programie - zrzut

Jeżeli posiadasz wersję 2.15 lub wcześniejszą (2.14, 2.13, itd.) to postępuj zgodnie z tą instrukcją:

 

Instrukcja

 

(Kliknij aby przeczytać instrukcję aktualizacji programu.)
 

Szczegółowo zmiany w wersji 2.20:
* Nowość: Francuska wersja językowa dokumentów.
* Nowość: Dodano możliwość włączenia opcji "żądanie potwierdzenia doręczenia"  przy wysyłaniu dokumentu.
* Nowość: Eksport i import kopii zapasowych baz danych - łatwiejsza migracja na nowy system.
* Nowość: Przeniesienie danych pomiędzy dwoma bazami (replikacja zawartości bazy).
* Nowość: Zmiana wyglądu (skórki) programu. Funkcja dostępna w menu systemowym, pod ikoną w lewym rogu belki tytułowej.
* Zaimplementowano pasek postępu gdy moduł bazy danych przeprowadza czasochłonne czynności np. Replikację bazy danych.
* Poprawka wczytywania kursów walut. Po 1 stycznia 2016 stwierdzono niemożność wczytania kursów walut NBP ogłoszonych w roku 2015.
* Poprawka: Odświeżanie okna Dane dokumentu po skorzystaniu z wyszukiwarki kontrahenta.
* Poprawka: Ładowanie tłumaczenia jednostki miary teraz działa właściwie.
* Poprawka: Usunięto problem z podwójnym komunikatem o wygaśnięciu licencji.
* Teraz adres pobierania pakietu MariaDB jest wczytywany z kanału komunikacyjnego ze strony internetowej.
* Przygotowania do zmian w strukturze bazy danych do wprowadzenia nowych funkcji bazy danych.
* Wiele mniejszych poprawek i usprawnień.

Pomiędzy wersją 2.20.424 a wersją 2.20.425 wykonano jeszcze następujące poprawki.

* Uzupełniono komunikat o zakończonym przywracaniu kopii zapasowej.
* Poprawki w procedurze instalacji serwera MariaDB. Teraz procedura ta działa na większości systemów operacyjnych.
* Poprawki w procedurze usunięcia połączenia z bazą danych. Nie pojawia się komunikat o błędzie "Access Violation" w niektórych sytuacjach.
* Usunięto błąd, który powodował awarię programu na starcie pod kontrolą systemu Windows XP.

 

Zaktualizowany program można pobrać tutaj:

 

Pobierz aktualizację 2.20

 

śr., 2015-12-30 12:04

W związku z wprowadzeniem nowej wersji programu fakTUR2 posiadającej teraz możliwość wygenerowania druku wpłaty (z użyciem programu Blankiety), oferuję program Blankiety gratisowo do zamówienia. Wystarczy zamówić i opłacić koszty licencji programu fakTUR2.

Promocja dotyczy tylko zamówień licencji 12-miesięcznej, 24-miesięcznej lub bezterminowej programu fakTUR2 na dowolną liczbę stanowisk. Gratisowe licencje obejmą taką samą liczbę stanowisk.

Promocja trwa do końca 6 stycznia 2016 roku. Liczy się data złożenia zamówienia.

W momencie realizacji zamówienia otrzymają Państwo klucze rejestracyjne do obu programów.

Zamówienia można składać korzystając z koszyka albo z dowolnej formy kontaktu.

Zapraszam.

czw., 2015-12-24 13:23

W poprzedniej wersji z 17 grudnia zauważono błąd. Nie można było pobrać innej ceny niż pierwsza dostępna dla danego towaru. Ta aktualizacja rozwiązuje ten problem. Wprowadzono także kilka innych zmian, m.in. teaz można generować druk przelewu na podstawie danych faktury (wymagana jest obecność w systemie programu Blankiety).

 

Uwaga! Link do pobrania znajduje się na dole. Zanim jednak przystąpisz do aktualizacji programu zapoznaj się proszę z całym niniejszym komunikatem.

W przypadku aktualizacji z wersji 2.15 lub wcześniejszej, obowiązują instrukcje związane ze zmianą systemu bazy danych. Dotyczy to wszystkich osób, które instalowały program przed 29 października 2015 i nie aktualizowały go po tej dacie.

Sprawdź numer wersji programu, który posiadasz klikając na Pomoc -> O programie w menu programu:

Pomoc O programie - zrzut

 

Poniżej są ważne informacje dla osób aktualizujących program z wersji 2.15 lub wcześniejszej. Uwzględniono 2 najważniejsze przypadki.

W każdym przypadku proszę czytać uważnie informacje które się pojawią w trakcie pierwszego uruchomienia nowej wersji programu.

 

Przypadek 1) Osoby, które używają aktualnie program tylko na jednym komputerze z bazą danych na dysku twardym tego komputera. (Domyślna instalacja i najczęstszy przypadek)

Po instalacji i uruchomieniu nowej wersji, gdy pojawi się komunikat z propozycją utworzenia bazy danych, decydujemy się na automatyczne utworzenie bazy danych, a następnie wykonujemy Transfer danych z poprzedniego systemu bazy danych.

 

Przypadek 2) Osoby, które używają aktualnie program na wielu  komputerach z bazą danych udostępnioną poprzez sieć lokalną.

Po instalacji i uruchomieniu nowej wersji, pomijamy krok z automatycznym utworzeniem nowej bazy danych i po pojawieniu się głównego okna programu, ręcznie zestawiamy połączenie z serwerem bazy danych, a następnie wykonujemy Transfer danych z poprzedniego systemu bazy danych. Jak to zrobić podaję pod tym linkiem:

 

Zobacz instrukcję

 

(Instrukcja konfiguracji fakTUR2 do pracy z bazą danych w sieci lokalnej lub w sieci Internet.)

 

Szczegółowo zmiany w wersji 2.19:

* Dodano możliwość przesuwania myszką podglądu dokumentu.
* Dodano możliwość wygenerowania blankietu przelewu i otwarcia go w programie Blankiety. Dostępne w menu kontekstowym (prawy przycisk) na otwartym dokumencie.
* Dodano komunikację między stroną internetową a programem. Teraz program sygnalizuje czy wydana została nowa wersja programu.
* Zmieniono nieco sposób wybierania wersji językowej w oknie "Nowy dokument".
* Poprawiono zachowanie prawego kliknięcia myszki w obrębie tabel.
* Poprawka: usunięto problem z wyborem ceny z tabeli towarów. Nie można było pobrać innej ceny niż pierwsza dostępna dla danego towaru.
* Dodano przycisk Zamów do komunikatów o wersji demo i kończącej się licencji.
* Program przygotowywany jest do wprowadzenia nowych tłumaczeń.

 

Zaktualizowany program można pobrać tutaj:

 

Pobierz aktualizację 2.19

 

śr., 2015-12-23 14:37

Zmiany w tej wersji:

* Poprawka wyliczenia kwoty słownie (usunięcie błędu związanego z czytaniem z niezainicjowanej pamięci).
* Poprawka pozycjonowania pierwszej cyfry kwoty na czerwonym blankiecie.
* Usunięcie blankietu "Wpłaty na konto" (przestarzały druk).
* W oknie Blankietu dodano splitter (możliwość zmiany wielkości podziału okna pomiędzy część edycyjną i poglądową).
* Poprawiono skojarzenie z plikiem BNK i sposób otwierania skojarzonych plików.
* Przygotowano do otwierania blankietów generowanych przez program fakTUR2.

 

Zaktualizowany program można pobrać tutaj:

 

Pobierz aktualizację 1.15

 

czw., 2015-12-17 16:52

Dzięki nowej wersji skrócisz czas pracy nad przygotowaniem dokumentów. Pojawiła się możliwość wyszukiwania i wstawiania nabywcy, wprost z paska narzędziowego, metodą kliknij i pisz. Wpisanie dowolnego fragmentu nazwy adresu lub nipu natychmiast umieszcza kontrahenta na dokumencie.

Znajdź nabywcę. zrzut A

Znajdź nabywcę. zrzut B


Podobne rozwiązanie jest zastosowane w oknie dodawania towaru. Szybkie wyszukanie i wstawienie towaru z bazy odbywa się z użyciem pola edycyjnego.

 

Uwaga! Link do pobrania znajduje się na dole. Zanim jednak przystąpisz do aktualizacji programu zapoznaj się proszę z całym niniejszym komunikatem.

W przypadku aktualizacji z wersji 2.15 lub wcześniejszej, obowiązują instrukcje związane ze zmianą systemu bazy danych. Dotyczy to wszystkich osób, które instalowały program przed 29 października 2015 i nie aktualizowały go po tej dacie.

Sprawdź numer wersji programu, który posiadasz klikając na Pomoc -> O programie w menu programu:

Pomoc O programie - zrzut

 

Poniżej są ważne informacje dla osób aktualizujących program z wersji 2.15 lub wcześniejszej. Uwzględniono 2 najważniejsze przypadki.

W każdym przypadku proszę czytać uważnie informacje które się pojawią w trakcie pierwszego uruchomienia nowej wersji programu.

 

Przypadek 1) Osoby, które używają aktualnie program tylko na jednym komputerze z bazą danych na dysku twardym tego komputera. (Domyślna instalacja i najczęstszy przypadek)

Po instalacji i uruchomieniu nowej wersji, gdy pojawi się komunikat z propozycją utworzenia bazy danych, decydujemy się na automatyczne utworzenie bazy danych, a następnie wykonujemy Transfer danych z poprzedniego systemu bazy danych.

 

Przypadek 2) Osoby, które używają aktualnie program na wielu  komputerach z bazą danych udostępnioną poprzez sieć lokalną.

Po instalacji i uruchomieniu nowej wersji, pomijamy krok z automatycznym utworzeniem nowej bazy danych i po pojawieniu się głównego okna programu, ręcznie zestawiamy połączenie z serwerem bazy danych, a następnie wykonujemy Transfer danych z poprzedniego systemu bazy danych. Jak to zrobić podaję pod tym linkiem:

 

Zobacz instrukcję

 

(Instrukcja konfiguracji fakTUR2 do pracy z bazą danych w sieci lokalnej lub w sieci Internet.)

 

Szczegółowo zmiany w wersji 2.18:

* Okno dokumentu: możliwość wyszukiwania i wstawiania nabywcy, wprost z paska narzędziowego.
* Przebudowanie okna dodawania towaru do dokumentu. możliwość szybkiego wyszukania i wstawienia towaru z bazy z użyciem pola edycyjnego.
* Dodano dodatkową kolumnę w tabeli dokumentów: liczbę dni po terminie.
* Dodano możliwość wyeksportowania dokumentów wraz z zawartością (czyli z listą towarów).
* Dodano pasek okien dokumentów dzięki któremu łatwiej zarządzać większą liczbą jednocześnie otwartych dokumentów.
* Prace nad zmianą interfejsu: zmiany i ujednolicenie wyglądu przycisków, okien, ikon, sposobu działania akcji przycisków, menu podręcznego itp. w wielu oknach. Poprawienie błędów związanych z akcjami.
* Akcje drukowania, wysyłania i eksportowania dokumentów zmieniono tak, aby wykrywały i komunikowały o sytuacji gdy dokument jest niewystawiony.
* Wykonanie części prac nad systemem pomocy i generowania komunikatów.
* Poprawka: Usunięcie błędu z okna Dane dokumentu: edytowanie dokumentu powodowało wyczyszczenie informacji o kolejnej pozycji w numeracji dla tego dokumentu co skutkowało błędnym sortowaniem dokumentów w tabeli.
* Poprawka: Usunięcie błędu z procedury "Słownie", przepisano fragmenty procedury na nowo.

 

Zaktualizowany program można pobrać tutaj:

 

Pobierz aktualizację 2.18

 

wt., 2015-11-24 11:19

Nowa wersja kontynuuje zmiany związane z wprowadzeniem nowego typu baz danych i dodaje nowości w zakresie eksportowania i wysyłania dokumentów.

 

Uwaga! Link do pobrania znajduje się na dole. Zanim jednak przystąpisz do aktualizacji programu zapoznaj się proszę z całym niniejszym komunikatem.

 

W przypadku aktualizacji z wersji 2.15 lub wcześniejszej, obowiązują instrukcje związane ze zmianą systemu bazy danych. Dotyczy to wszystkich osób, które instalowały program przed 29 października 2015 i nie aktualizowały go po tej dacie.

Nowocześniejszy i stabilniejszy system bazy danych to koniec problemów z powolną pracą i błędami w bazie. Unicode to wreszcie możliwość wpisania nazw firm, nazwisk i adresów w ich ojczystych językach, a także symboli walut np. znaku funta.

Wymiana systemu bazy danych między innymi przekłada się na:

* Usprawnienie szybkości, stabilności i dostępności bazy danych.
* Dokładniejsze sortowanie danych w tabelach.
* Rozszerzenie wielu pól danych do większej liczby znaków. Pola uwag do 65tys. znaków, większość pól opisowych, nazwy, adresy itp do 100, 200 lub więcej znaków.
* Możliwość utworzenia bazy danych w wersji Sqlite (lokalnej) lub w wersji serwerowej MySQL/MariaDB (sieciowej).
* Możliwość pracy z bazą danych poprzez Internet.
 

Poniżej są ważne informacje dla osób aktualizujących program z wersji 2.15 lub wcześniejszej. Uwzględniono 2 najważniejsze przypadki.

W każdym przypadku proszę czytać uważnie informacje które się pojawią w trakcie pierwszego uruchomienia nowej wersji programu.

 

Przypadek 1) Osoby, które używają aktualnie program tylko na jednym komputerze z bazą danych na dysku twardym tego komputera. (Domyślna instalacja i najczęstszy przypadek)

Po instalacji i uruchomieniu nowej wersji, gdy pojawi się komunikat z propozycją utworzenia bazy danych, decydujemy się na automatyczne utworzenie bazy danych, a następnie wykonujemy Transfer danych z poprzedniego systemu bazy danych.

 

Przypadek 2) Osoby, które używają aktualnie program na wielu  komputerach z bazą danych udostępnioną poprzez sieć lokalną.

Po instalacji i uruchomieniu nowej wersji, pomijamy krok z automatycznym utworzeniem nowej bazy danych i po pojawieniu się głównego okna programu, ręcznie zestawiamy połączenie z serwerem bazy danych, a następnie wykonujemy Transfer danych z poprzedniego systemu bazy danych. Jak to zrobić podaję pod tym linkiem:

 

Zobacz instrukcję

 

(Instrukcja konfiguracji fakTUR2 do pracy z bazą danych w sieci lokalnej lub w sieci Internet.)

 

Szczegółowo zmiany w wersji 2.17:

* Dodano moduł eksportu dokumentów w formacie PDF.
* Okno Towary umieszczone w dokumencie: zmiana sposobu prezentowania informacji o pozycjach towarowych.
* Poprawki w menu głównym, dodanie nowych akcji, zmiana ikon akcji, blokowanie akcji itp.
* Opcje eksportu i wysyłania e-mailem teraz dostępne tylko dla dokumentów wystawionych.
* Przebudowa okna wystawienia dokumentu: uwzględniono również eksport dokumentów.
* Przebudowa okna wysyłania wiadomości: rozbudowano o możliwość przekazania kopii wiadomości, zmiany tematu i treści, wyboru rodzaju załącznika i trybu wydruku jeśli jest używany (oryginał/kopia).
* Zapamiętywania sposobu sortowania dokumentów oraz domyślnej pozycji w tabeli dokumentów.
* Możliwość wyłączenia Oznaczenia tabeli kursów walut NBP na dokumencie (należy wymazać pole Tabela kursów walut NBP).
* Kontrolowanie poprawności zapisywanych informacji w oknie danych kontrahenta.
* Okno O programie: dodano ilość dni do końca licencji.
* Zmiany w zakresie wyświetlania komunikatu o terminie ważności licencji: określono zmienną częstotliwość i wydłużono okres od jakiego komunikat się pojawia.
* Poprawki kodowania Unicode w eksportowanych plikach HTML.
* Poprawka transferu form płatności ze starej bazy dbf.
* Poprawka transferu terminów płatności kontrahentów ze starej bazy dbf i sposobu wczytywania z bazy terminów płatności.
* Poprawki w zakresie prezentowania dokumentu na ekranie, wydruku i w eksporcie dokumentu.
* Poprawka ustawienia domyślnego języka w oknie Nowy dokument.
* Zablokowanie możliwości dodania pustego tłumaczenia nazwy towaru.

 

Zaktualizowany program można pobrać tutaj:

 

Pobierz aktualizację 2.17

 

ndz., 2015-11-01 23:02

W związku z publikacją nowej wersji programu do 8.XI trwa promocja na licencje bezterminowe fakTUR2. Można zamówić program z rabatem 25%. Liczy się data złożenia zamówienia. Zamówienie można złożyć na stronie internetowej pod tym linkiem (wymaga zalogowania) lub telefonicznie albo wysyłając e-mail z danymi do faktury i wskazując rodzaj licencji.

Sprawdź aktualne ceny.

czw., 2015-10-29 19:21

Aktualne wydanie to przede wszystkim wymiana systemu bazodanowego oraz wprowadzenie Unicode czyli obsługi dowolnych znaków w dwowolnych językach.

Nowocześniejszy i stabilniejszy system bazy danych to koniec problemów z powolną pracą i błędami w bazie. Unicode to wreszcie możliwość wpisania nazw firm, nazwisk i adresów w ich ojczystych językach, a także symboli walut np. znaku funta.

Wymiana systemu bazy danych między innymi przekłada się na:

* Usprawnienie szybkości, stabilności i dostępności bazy danych.
* Dokładniejsze sortowanie danych w tabelach.
* Rozszerzenie wielu pól danych do większej liczby znaków. Pola uwag do 65tys. znaków, większość pól opisowych, nazwy, adresy itp do 100, 200 lub więcej znaków.
* Możliwość utworzenia bazy danych w wersji Sqlite (lokalnej) lub w wersji serwerowej MySQL/MariaDB (sieciowej).
* Możliwość pracy z bazą danych poprzez Internet.
 

Uwaga! Link do pobrania znajduje się na dole. Zanim jednak przystąpisz do aktualizacji programu zapoznaj się proszę z całym niniejszym komunikatem.

 

Poniżej są ważne informacje dla osób aktualizujących program z wersji 2.15 lub wcześniejszej. Uwzględniono 2 najważniejsze przypadki.

W każdym przypadku proszę czytać uważnie informacje które się pojawią w trakcie pierwszego uruchomienia nowej wersji programu.

 

Przypadek 1) Osoby, które używają aktualnie program tylko na jednym komputerze z bazą danych na dysku twardym tego komputera. (Domyślna instalacja i najczęstszy przypadek)

Po instalacji i uruchomieniu nowej wersji, gdy pojawi się komunikat z propozycją utworzenia bazy danych, decydujemy się na automatyczne utworzenie bazy danych, a następnie wykonujemy Transfer danych z poprzedniego systemu bazy danych.

 

Przypadek 2) Osoby, które używają aktualnie program na wielu  komputerach z bazą danych udostępnioną poprzez sieć lokalną.

Po instalacji i uruchomieniu nowej wersji, pomijamy krok z automatycznym utworzeniem nowej bazy danych i po pojawieniu się głównego okna programu, ręcznie zestawiamy połączenie z serwerem bazy danych, a następnie wykonujemy Transfer danych z poprzedniego systemu bazy danych. Jak to zrobić podaję pod tym linkiem:

 

Zobacz instrukcję

 

(Instrukcja konfiguracji fakTUR2 do pracy z bazą danych w sieci lokalnej lub w sieci Internet.)

 

Inne zmiany w wersji 2.16 obejmują:

* Pełne wsparcie Unicode - wszystkie znaki z różnych języków (w tym dowolne alfabety).
* Poprawiona szybkość kompresji dokumentów co ma wpływ na otwieranie, zapisywanie i raportowanie dokumentów.
* Nieco poprawiony wizualnie interfejs aplikacji.
* Powiększono niektóre pola edycyjne a także całe okna.
* Zdefiniowano więcej walut.
* Poprawiono otwieranie dokumentów w systemie Windows, tzn. z okna Eksploratora plików.
* Faktury korygujące bez vat (dla zwolnionych z vat)
* Poprawki w wysyłaniu wiadomości z dokumentem: używanie szyfrowanego uwierzytelniania oraz prawidłowa struktura wiadomości (multipart/related; type="multipart/alternative").
* Rozszerzenie zestawienia sprzedaży o możliwość wyboru zakresu typów dokumentów i języków na raporcie.
* Wyświetlanie numeru tabeli kursów walut NBP. Automatyczne pobieranie lub ręczna korekta.
* Podświetlanie kolorem różnych typów dokumentów w tabeli dokumentów.

Wraz z tą wersją wystąpiła:
* konieczność wykonania transferu danych z poprzedniego systemu bazodanowego
* utrata/zresetowanie pozycji okien
* utrata/zresetowanie pozycji i szerokości kolumn w tabelkach

Zaktualizowany program można pobrać tutaj:

 

Pobierz aktualizację 2.16

 

pt., 2014-08-29 23:04

Zaktualizowany program do pobrania tutaj: strona pobierania.

Zmiany w tej wersji:

* Eksport listy dokumentów do pliku CSV. Polecenie Narzędzia -> Eksport dokumentów. Eksportowane dane to m.in. numer, daty, kontrahent, suma, netto, vat i brutto, kwoty dla kolejnych stawek podatku: (netto, vat, brutto). Uwzględniono wybór zakresu dat. Funkcja przydatna do przenoszenia danych do programu księgowego.

* Raport sprzedaży dla wybranego kontrahenta. W tabeli kontrahentów klikamy prawym przyciskiem na wybranym kontrahencie i "Raport sprzedaży".

* Zapamiętywanie zaznaczenia w okienku towarów umieszczonych w dokumencie (przycisk Towary nad dokumentem) przed wykonaniem edycji lub usunięcia towaru.

* Możliwość zmiany kolejności na liście  towarów umieszczonych w dokumencie (przyciski W górę / W dół).

* Funkcja Wstaw obowiązujący kurs pobiera kurs zgodnie z datą poprzedzającą dzień wystawienia dokumentu.

* Możliwość automatycznej zmiany stawek VAT w tabeli towarów ze starych (22%, 7%, 3%) na nowe podwyższone (23%, 8%,5%). Funkcja uruchamiana poleceniem Narzędzia -> Korekta VAT w tabeli towarów.

* Usunięto błąd związany z korygowaniem stawki vat na fakturze korygującej: Po utworzeniu faktury korygującej do faktury z dwoma różnymi stawkami A i B: zmiana stawki B na A na korekcie skutkuje brakiem stawki B w podsumowaniu i błędnym wyliczeniem kwot.

* Kolejne zmiany przy automatycznej numeracji dokumentów w tym możliwość ręcznego zmodyfikowania ukrytych parametrów: miesiąca i roku ostatnio wystawionego dokumentu i numeru dokumentu z poprzedniego miesiąca (karta Zaawansowane w oknie ustawień numeracji).

sob., 2014-06-07 11:27

Zaktualizowany program do pobrania tutaj: Wejdź na stronę pobierania.

Zmiany w tej wersji:

Tabela dokumentów: kolorem czerwonym oznakowane są pozycje niezapłacone przeterminowane.

Dodanie szablonu faktury o identycznej postaci jak rachunek (bez danych o podatku VAT) dla sprzedawców zwolnionych z VAT.

Poprawka w zakresie wprowadzania danych towaru do dokumentu nie posiadającego danych o podatku VAT.

Poprawki w zakresie eksportowania dokumentu do pliku HTML.

Dodano funkcję: wystaw podobną notę księgową.

Opcja przeliczania waluty na wszystkich pozycjach (w tym Do zapłaty, słownie, zapłacono, pozostało).

Dodano termin płatności w danych kontrahenta oraz obsługę tego parametru w oknie "Dane dokumentu".

Dodanie własnej numeracji do Tabeli numeracji i wybór zastosowanej numeracji w dokumentach.

Przebudowa modułu automatycznej numeracji. Automat reaguje przejściem na nowy miesiąc bazując tylko na dacie wystawienia dokumentu (a nie na dacie bieżącej systemu jak poprzednio). Nowa funkcjonalność: zapamiętanie numeru bieżącego z jednego miesiąca wstecz w celu wystawienia dokumentu z zachowaniem numeracji z poprzedniego miesiąca po rozpoczęciu następnego miesiąca. Automat reaguje właściwie po skorygowaniu daty wystawienia dokumentu. Poprawione podstawianie numeru miesiąca.
Przy korygowaniu przez użytkownika automatycznej numeracji dokumentów (Tabele->Numeracja) następuje resetowanie numeracji z poprzedniego miesiąca, gdy ostatni dokument pochodzi z innego miesiąca niż bieżący miesiąc. Ma to na celu uniknięcie błędnej interpretacji numeru w przypadku zmiany miesiąca.

Poprawki procedur zaokrągleń stosowanych przy przeliczaniu walut.

Poprawka ładowania dokumentu z opcjami Metoda kasowa i Odwrotne obciążenie.

Zapamiętywanie domyślnej wartości pola "Odwrotne obciążenie" dla następnej faktury vat.

Poprawka obsługi napisu "Odwrotne obciążenie" w fakturach korygujących.

Strony