Strona główna » Pomoc » Pytania

Pytania

Data aktualizacji lub ostatniego komentarza: pt., 2016-10-07 12:11
 1. Dokument który trzeba skorygować musi być wystawiony w programie fakTUR2.
 2. Dokument do skorygowania należy otworzyć: polecenie "Tabele -> Dokumenty", a następnie przycisk "Otwórz" lub po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na wybranym dokumencie - polecenie "Otwórz".
 3. Po otwarciu takiego dokumentu aktywny będzie przycisk "Wystaw korektę". Kliknięcie tego przycisku spowoduje utworzenie nowego dokumentu - korekty.
 4. Potem należy już wprowadzać tylko zmiany do korekty. Kliknąć przycisk "Towary", a następnie używając poleceń "Dodaj" i "Zmień" wykonać zmiany w towarach. Usunięcie towaru polega wyłącznie na zmianie ilości towaru na 0.
Data aktualizacji lub ostatniego komentarza: śr., 2015-10-14 11:43

Tak, można to zrobić. Oto co trzeba wykonać:

1) Zainstalować na nowym komputerze wersję testową ze strony internetowej.
http://marcom.nysa.pl/produkty/faktur/pobierz

2) Przenieść pliki dokumentów.
Program zapisuje faktury w wybranym przez użytkownika folderze, każdy dokument jako pojedynczy plik. Wystarczy skopiować taki folder na nośnik i umieścić w wybranym miejscu na nowym komputerze.

3) Przenieść dane kontrahentów i towarów.
W tym celu wystarczy skopiować pliki kontrahenci.db i towary.db z folderu, w którym zainstalowany jest program (jeżeli system operacyjny to Windows XP lub starszy).  Domyślnie program zainstalowany jest w folderze:
C:\Program Files\MARCOM\fakTUR
W nowszych systemach Windows plików tych należy szukać w folderze:
C:\Users\{nazwa_użytkownika}\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\MARCOM\fakTUR
Pliki te należy umieścić w odpowiednim folderze na nowym komputerze zgodnie z tymi samymi wskazówkami co do lokalizacji.

4) Przenieść swoje dane licencyjne.
Należy na starym komputerze otworzyć program fakTUR, wybrać polecenie Pomoc->Rejestracja, spisać nazwę użytkownika i klucz, wyczyścić te pola i kliknąć OK. Na nowym kopmuterze otworzyć to samo polecenie i wpisać nazwę użytkownika i klucz i kliknąć OK.

Data aktualizacji lub ostatniego komentarza: śr., 2015-03-11 13:45

Tak, można to zrobić. Oto co trzeba wykonać:
1) Zainstalować na nowym komputerze wersję testową ze strony internetowej.
http://marcom.nysa.pl/produkty/faktur2/pobierz
2) Przenieść bazę danych zgodnie z procedurą na tej stronie:
http://marcom.nysa.pl/pomoc/artykuly/kopie_zapasowe_faktur2
Należy postąpić zgodnie z informacją  zawartą w częściach:
- Sporządzenie kopii zapasowej bazy danych.
- Zabezpieczenie wykonanej kopii bazy danych na nośniku.
- Przywrócenie bazy danych z kopii zapasowej.
3) Przenieść swoje dane licencyjne.
W tym celu należy na starym komputerze otworzyć program fakTUR2, wybrać polecenie Pomoc->Rejestracja, spisać nazwę użytkownika i klucz, wyczyścić te pola i kliknąć OK. Na nowym kopmuterze otworzyć to samo polecenie i wpisać nazwę użytkownika i klucz i kliknąć OK. 

Data aktualizacji lub ostatniego komentarza: śr., 2014-03-12 09:17

Na etykietce opakowania CD lub na certyfikacie lub też w wiadomości e-mail z instrukcją rejestracji znajdują się dwie informacje: Nazwa użytkownika oraz Klucz. W programie należy wybrać z menu polecenie Pomoc -> Rejestracja i powyższe informacje wpisać w okienku, które się pojawi, potwierdzając przyciskiem OK. Program poinformuje czy został prawidłowo zarejestrowany.

Data aktualizacji lub ostatniego komentarza: pt., 2013-02-01 12:49

Jeżeli uszkodzony komputer daje się uruchomić albo jest możliwość podłączenia dysku twardego ze starego komputera do innego to można na dysku poszukać folderu bazy danych, szukając np. pliku dokument.dbf

Wówczas odnajdzie się nie tylko ten jeden plik ale wszystkie inne w tym samym folderze które należą do bazy danych.

Może to być folder np:
C:\Users\nazwa_uzytkownika\AppData\Roaming\MARCOM\fakTUR 2\BazaDanych
albo
C:\Douments and Settings\nazwa_uzytkownika\Dane aplikacji\MARCOM\fakTUR 2\BazaDanych

Cały folder można wówczas skopiować do nowego komputera i wkleić w miejscu nowo utworzonej pustej bazy danych.

Data aktualizacji lub ostatniego komentarza: ndz., 2012-12-16 15:38
Możliwość zalogowania istnieje po to by użytkownicy mogli łatwo składać zamówienia, przeglądać złożone zamówienia oraz móc komentować niektóre treści zamieszczone na stronie. W przyszłości zostanie też dodana możliwość pobrania kluczy licencyjnych oraz dokumentów po zalogowaniu się na stronie.
Data aktualizacji lub ostatniego komentarza: ndz., 2012-12-16 15:37

Tak. Wszyscy zamawiający kiedyś oprogramowanie na naszej stronie mają już założone konta z użyciem adresów e-mail, które były wykorzystane w procesie składania zamówienia. Aby uzyskać hasło dostępowe wejdź na tą stronę:

Uzyskaj nowe hasło

i wpisz swój adres e-mail.

Data aktualizacji lub ostatniego komentarza: pon., 2012-10-08 16:00

Tak. Wykonuje się to w następujący sposób:

 1. Należy w menu otworzyć polecenie Tabele->Stawki VAT, nacisnąć [Insert] na klawiaturze lub przycisk "Nowy"
 2. Dla stawki 23% wpisać w kolejne pola poniższe wartości:
  0,23
  23%
  23%
 3. Kliknąć OK.
 4. Powtórzyć punkty 1-3 dla kolejnych nowych stawek, i na koniec zamknąć okienko "Stawki VAT".
 5. Po kliknięciu przycisku [Dodaj towar] widocznego nad fakturą, można wybrać nową stawkę.
Data aktualizacji lub ostatniego komentarza: pon., 2012-10-08 15:56

Program ma możliwość archiwizacji danych. Raz na jakiś czas prosi o utworzenie kopii zapasowej bazy danych. Taką kopię można też wykonać samodzielnie w każdym momencie (wybór z menu: "Plik -> Baza danych -> Kopie zapasowe -> Nowa"). Po utworzeniu kopii zapasowej wyświetla się informacja o położeniu i nazwie pliku zawierającego tą kopię. Pliki z takimi kopiami można samodzielnie archiwizować na płytach CD lub na innych dyskach. Więcej w tym artykule.

Data aktualizacji lub ostatniego komentarza: pon., 2012-10-08 14:01
Aby wprowadzić dane o swoich kontach bankowych trzeba skorzystać z polecenia w menu "Tabele -> Konta bankowe". W oknie, które się pojawi należy kliknąć przycisk "Nowy" i wypełnić formularz. Można w ten sposób wprowadzić dowolną ilość kont. Wprowadzone informacje wykorzystuje się podczas wystawiania dokumentu. W oknie dokumentu trzeba kliknąć przycisk "Dane dokumentu". Następnie wybrać zakładkę "Płatność". Przy ustawianiu parametrów płatności można wybrać również na pozycji "Konto bankowe" właściwą dla tej transakcji nazwę konta.
Data aktualizacji lub ostatniego komentarza: pon., 2012-10-08 13:43

Program wykonuje obliczenia zgodnie ze wskazówkami podanymi w przepisach określających sposób wystawiania i treść faktury. Aby zobaczyć szczegóły wykonywania obliczeń przez program fakTUR kliknij miniaturkę:

Obliczanie podatku VAT

Data aktualizacji lub ostatniego komentarza: pon., 2012-10-08 13:26
Licencja na program fakTUR udzielona zostaje na czas nieokreślony, czyli bez żadnych ograniczeń czasowych.
Data aktualizacji lub ostatniego komentarza: pon., 2012-10-08 13:25

Numer własnego konta bankowego można dopisać w ramce informacyjnej sprzedawcy - tam gdzie dodaje się własne logo. Między innymi do tego celu jest przeznaczona ta ramka.

Data aktualizacji lub ostatniego komentarza: sob., 2012-10-06 14:43

Wersja pełna nie ma żadnych dodatkowych funkcji. Jedyne różnice polegają na usunięciu ograniczenia do pięciu pozycji na fakturze oraz usunięciu z dokumentu napisu "Wersja demonstracyjna".

Data aktualizacji lub ostatniego komentarza: sob., 2012-10-06 14:28
Tak. Są dostępne zaktualizowane wersje obu programów:
fakTUR1 (wersja co najmniej 1.18) oraz fakTUR2 (wersja co najmniej 2.10).
Aby pobrać do przetestowania lub zaktualizować posiadaną kopię programu wejdź na stronę pobierania i kliknij odnośnik do pliku.
Strona pobierania fakTUR1.
Strona pobierania fakTUR2.
Data aktualizacji lub ostatniego komentarza: sob., 2012-10-06 14:25
Pojawienie się programu w wersji o głównym numerze wyższym niż poprzedni oznacza, że wprowadzono bardzo dużo zmian do programu (zazwyczaj jednak oznacza to zupełne odnowienie programu). Oznacza to też, że poprzedni program będzie aktualizowany nadal, na tyle, na ile będzie to niezbędne. Osoby, które zakupiły starszą wersję będą mogły przejść na nowszy produkt o głównym numerze wersji wyższym niż zakupiony, na promocyjnych warunkach. Szczegóły będą umieszczone w cenniku.
Data aktualizacji lub ostatniego komentarza: sob., 2012-10-06 14:22
Użytkownicy którzy zakupią program mogą liczyć na darmowe aktualizacje. Jeżeli zakupiony program jest w wersji 1.xx (np. 1.15) to darmowe aktualizacje będą numerowane maksymalnie do 1.99. Podobnie jest dla wersji 2.xx i wyższych.
Data aktualizacji lub ostatniego komentarza: sob., 2012-10-06 10:44
Po złożeniu zamówienia i dokonaniu zapłaty Użytkownik zostaje wpisany do Rejestru Użytkowników. Wpis ten oznacza, że przyznajemy Użytkownikowi Licencję na korzystanie z oprogramowania. Jednocześnie każdy Nabywca Licencji otrzymuje własne unikalne dane rejestracyjne: identyfikator użytkownika i klucz. Dane te służą do odblokowania programu. Użytkownik może otrzymać je na drukowanym certyfikacie (czasami w formie etykietki opakowania CD), drogą elektroniczną przez Internet lub telefonicznie. Posiadanie drukowanego certyfikatu z danymi rejestracyjnymi nie jest niezbędne. Najważniejszy jest wpis w Rejestrze Użytkowników, dzięki któremu zawsze możemy potwierdzić czy użytkownik otrzymał licencję.
Data aktualizacji lub ostatniego komentarza: sob., 2012-10-06 10:37

Należy zamknąć program, który będzie aktualizowany, następnie na tej stronie wejść do działu pobieranie i:

 1. wybrać plik do pobrania i kliknąć odnośnik z odpowiedniego wiersza;
 2. rozpocząć pobieranie pliku zgodnie z instrukcjami swojej przeglądarki internetowej;
 3. uruchomić pobrany plik;
 4. postępować zgodnie z instrukcjami instalatora, ale nie zmieniać ustawienia ścieżki do folderu instalacyjnego ani folderu skrótów;
 5. po zakończeniu procesu instalacji program jest zaktualizowany i można przystąpić do pracy.
Data aktualizacji lub ostatniego komentarza: sob., 2012-10-06 10:35

Aby zmienić numer dokumentu, który zostanie wygenerowany automatycznie należy użyć polecenia z menu "Tabele -> Numeracja dokumentów". Następnie w oknie, które się pojawi należy znaleźć właściwy typ dokumentu (np. Faktura VAT) i po dwukrotnym kliknięciu lewym przyciskiem myszy na tej pozycji skorygować parametry numeracji dokumentów. Właściwy numer następnego dokumentu do wystawienia należy wpisać w pozycji "Numer bieżący".

Strony