Strona główna » Produkty » Program fakTUR2 - proste fakturowanie » Program fakTUR2 wersja 2.15.338

Program fakTUR2 wersja 2.15.338

W ciągu kilku sekund powinno rozpocząć się pobieranie pliku.

Jeśli pobieranie nie rozpoczęło się automatycznie, kliknij tutaj:

Zmiany w tej wersji:

* Eksport listy dokumentów do pliku CSV. Polecenie Narzędzia -> Eksport dokumentów. Eksportowane dane to m.in. numer, daty, kontrahent, suma, netto, vat i brutto, kwoty dla kolejnych stawek podatku: (netto, vat, brutto). Uwzględniono wybór zakresu dat. Funkcja przydatna do przenoszenia danych do programu księgowego.

* Raport sprzedaży dla wybranego kontrahenta. W tabeli kontrahentów klikamy prawym przyciskiem na wybranym kontrahencie i "Raport sprzedaży".

* Zapamiętywanie zaznaczenia w okienku towarów umieszczonych w dokumencie (przycisk Towary nad dokumentem) przed wykonaniem edycji lub usunięcia towaru.

* Możliwość zmiany kolejności na liście  towarów umieszczonych w dokumencie (przyciski W górę / W dół).

* Funkcja Wstaw obowiązujący kurs pobiera kurs zgodnie z datą poprzedzającą dzień wystawienia dokumentu.

* Możliwość automatycznej zmiany stawek VAT w tabeli towarów ze starych (22%, 7%, 3%) na nowe podwyższone (23%, 8%,5%). Funkcja uruchamiana poleceniem Narzędzia -> Korekta VAT w tabeli towarów.

* Usunięto błąd związany z korygowaniem stawki vat na fakturze korygującej: Po utworzeniu faktury korygującej do faktury z dwoma różnymi stawkami A i B: zmiana stawki B na A na korekcie skutkuje brakiem stawki B w podsumowaniu i błędnym wyliczeniem kwot.

* Kolejne zmiany przy automatycznej numeracji dokumentów w tym możliwość ręcznego zmodyfikowania ukrytych parametrów: miesiąca i roku ostatnio wystawionego dokumentu i numeru dokumentu z poprzedniego miesiąca (karta Zaawansowane w oknie ustawień numeracji).