Strona główna » Pomoc » Artykuły » Instrukcja aktualizowania programu fakTUR2 ze starszej wersji.

Instrukcja aktualizowania programu fakTUR2 ze starszej wersji.

Wstęp

W przypadku aktualizacji z wersji 2.15 lub wcześniejszej, obowiązują instrukcje związane ze zmianą systemu bazy danych. Dotyczy to wszystkich osób, które instalowały program przed 29 października 2015 i nie aktualizowały go po tej dacie.

Sprawdź numer wersji programu, który posiadasz klikając na Pomoc -> O programie w menu programu:

Pomoc O programie - zrzut

Numer wersji ma postać trzech liczb oddzielonych kropkami, np. 2.15.338. Ostatni człon nie ma znaczenia, dlatego dalej odnoszę się tylko do dwóch pierwszych liczb, np. 2.15.

Jeżeli posiadasz program w wersji 2.16 lub nowszej to wystarczy zainstalować program w nowej wersji wchodząc tutaj:

http://marcom.nysa.pl/produkty/faktur2/pobierz

Nie trzeba stosować dalszej części tej instrukcji.

Jeżeli używasz programu z bazą danych współdzieloną w sieci lokalnej przez większą liczbę komputerów i posiadasz program w wersji 2.15 lub wcześniejszej (2.14, 2.13 itd.) to musisz przerwać ten artykuł i przejść tutaj:

 

Zobacz artykuł

 

(Jest to instrukcja aktualizacji i konfiguracji fakTUR2 do pracy z bazą danych w sieci lokalnej lub w sieci Internet.)

 

We wszystkich innych przypadkach, czyli jeżeli posiadasz program w wersji numer 2.15 lub wcześniejszej (2.14, 2.13 itd.) i używasz aktualnie programu tylko na jednym komputerze z bazą danych na dysku twardym tego komputera to ta instrukcja jest dla Ciebie. Przejdź do punktu 1.

1. Aktualizowanie programu.

Jeżeli posiadasz program w wersji numer 2.14 lub wcześniejszej (2.13, 2.12 itd.), to wykonaj podpunkty 1.1 oraz 1.2. Jeżeli posiadasz program w wersji numer 2.15 to wykonaj tylko podpunkt 1.2.

1.1.  DLa wersji 2.14 lub wcześniejszej.

Musisz aktualizować program w dwóch krokach. Najpierw zainstaluj program w wersji 2.15 z tego adresu:

http://marcom.nysa.pl/produkty/faktur2/pobierz_2_15_338

Uruchom zainstalowany program. Ten krok jest niezbędny ponieważ w ten sposób otrzymamy ostatnią wersję programu, która korzystała z bazy danych starego typu i jako taka wprowadzała do tej bazy najbardziej aktualne modyfikacje. Pominięcie tego kroku może spowodować błędy podczas transferowania bazy do nowego systemu bazodanowego. Po uruchomieniu upewnij się czy są dostępne Twoje dane (kontrahenci, dokumenty).

Przejdź do podpunktu 1.2.

1.2. Dla wersji 2.15.

Jeżeli już posiadasz program w wersji 2.15 wykonaj aktualizację do ostatniej dostępnej wersji programu wchodząc na ten odnośnik:

http://marcom.nysa.pl/produkty/faktur2/pobierz

Przejdź do punktu 2.

2. Uruchomienie programu.

Uruchom zainstalowany program i podczas pierwszego uruchomienia zatwierdzaj domyślne zmiany klikając "Tak" a następnie wykonaj czynność nazwaną "Transferem danych", aby przenieść swoje dane do bazy danych nowego typu. Kliknij przycisk "Transferuj" i obserwując rejestr czynności zaczekaj na komunikat: "Transfer danych: Zakończono".

Transfer danych - zrzut

Kliknij "Zamknij" i upewnij się czy są dostępne Twoje dane (kontrahenci, dokumenty).

Program jest gotowy do pracy.