Strona główna » Aktualności » Aktualizacja programu fakTUR2 wer. 2.22

Aktualizacja programu fakTUR2 wer. 2.22

1. Ceny w walutach obcych na dokumencie złotowym.

Tym razem opracowana została możliwość wstawienia do dokumentu złotowego (w PLN) cen towarów w walutach obcych i przeliczenia na PLN odrębnie dla każdej  pozycji towarowej. Dodano okno wprowadzania ceny w walucie innej niż na dokumencie. Kalkulacja ceny jest zapamiętana w danych towaru w dokumencie i może być widoczna na wydruku.
Ta możliwość jest przydatna dla firm zajmujących się transportem i spedycją gdzie często ceny ustala się w oparciu o stawki w obych walutach.

Aby skorzystać z nowej funkcji tworzymy nowy dokument w walucie PLN i klikamy Dodaj towar, a następnie Przelicz z waluty:

Dodaj towar - zrzut

W kolejnym oknie wybieramy walutę (np. EUR), wpisujemy cenę w euro (netto lub brutto), wybieramy datę obowiązywania kursu waluty, klikamy Pobierz aby ustalić Kurs automatycznie i zaznaczamy "Umieść informacje o walucie..." aby te dane były widoczne na dokumencie w pozycji towarowej i klikamy OK:

Przelicz cenę - zrzut

W ten sposób cena w PLN zostanie wyliczona. Podajemy nazwę towaru, ilość i jednostkę miary i klikamy OK. Sprawdzamy jak podane informacje są uwidocznione na podglądzie faktury.

Uwaga 1. Gdy kwadrat "Umieść informacje o walucie..." nie będzie zaznaczony, to program zapamięta ustawienia waluty obcej i kursu w pamięci wewnętrznej dokumentu, użyje ich do przeliczenia ceny na PLN i zapisze je wraz z dokumentem, ale nie będą one drukowane na dokumencie.

Uwaga 2. Z funkcji "Przelicz z waluty" można korzystać również jeśli pobieramy towar lub usługę z bazy (przycisk Przeglądaj w oknie Dodaj towar) i wybierzemy cenę w obcej walucie.

2. Rozbudowana obsługa płatności.

Całkowicie zmieniło się okno szczegółów dokumentu:

Szczegóły dokumentu - zrzut

Teraz widać listę płatności powiązanych z dokumentem. Mamy tu wstawione płatności zdefiniowane podczas zapisania dokumentu. Najcżęściej będzie to jedna pozycja lub dwie. Każda płatnośc powinna zostać potwierdzona, a suma kwot płątności powinna zrównać się z kwotą do zapłaty pokazaną wyżej.

 

Uwaga! Link do pobrania znajduje się na dole. Zanim jednak przystąpisz do aktualizacji sprawdź numer wersji programu, którego aktualnie używasz.

Sprawdź numer wersji programu, który posiadasz klikając na Pomoc -> O programie w menu programu:

Pomoc O programie - zrzut

Jeżeli posiadasz wersję 2.15 lub wcześniejszą (2.14, 2.13, itd.) to instaluj zgodnie z tą instrukcją:

 

Instrukcja

 

(Kliknij aby przeczytać instrukcję aktualizacji programu.)


Wszystkie zmiany w wersji 2.22:

 

Historia zmian

 

Pomiędzy wersją 2.22.463 a wersją 2.22.464 wycofano poprawkę chowającego się okna ustawień drukarki i sterownika drukarki, gdyż zmiana ta spowodowała błędne wyświetlanie się na pierwszym planie okna Dane dokumentu. Problem ten będzie wkrótce rozwiązany.

Zaktualizowany program do pobrania tutaj:

 

Pobierz aktualizację 2.22