Strona główna » Pomoc » Pytania » Jak wystawić fakturę korygującą / rachunek korygujący?

Jak wystawić fakturę korygującą / rachunek korygujący?

  1. Dokument który trzeba skorygować musi być wystawiony w programie fakTUR2.
  2. Dokument do skorygowania należy otworzyć: polecenie "Tabele -> Dokumenty", a następnie przycisk "Otwórz" lub po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na wybranym dokumencie - polecenie "Otwórz".
  3. Po otwarciu takiego dokumentu aktywny będzie przycisk "Wystaw korektę". Kliknięcie tego przycisku spowoduje utworzenie nowego dokumentu - korekty.
  4. Potem należy już wprowadzać tylko zmiany do korekty. Kliknąć przycisk "Towary", a następnie używając poleceń "Dodaj" i "Zmień" wykonać zmiany w towarach. Usunięcie towaru polega wyłącznie na zmianie ilości towaru na 0.
Kategorie: