Strona główna » Pomoc » Pytania » Czy program fakTUR można przenieść wraz z licencją na nowy komputer?

Czy program fakTUR można przenieść wraz z licencją na nowy komputer?

Tak, można to zrobić. Oto co trzeba wykonać:

1) Zainstalować na nowym komputerze wersję testową ze strony internetowej.
http://www.marcom.nysa.pl/produkty/faktur/pobierz

2) Przenieść pliki dokumentów.
Program zapisuje faktury w wybranym przez użytkownika folderze, każdy dokument jako pojedynczy plik. Wystarczy skopiować taki folder na nośnik i umieścić w wybranym miejscu na nowym komputerze.

3) Przenieść dane kontrahentów i towarów.
W tym celu wystarczy skopiować pliki kontrahenci.db i towary.db z folderu, w którym zainstalowany jest program (jeżeli system operacyjny to Windows XP lub starszy).  Domyślnie program zainstalowany jest w folderze:
C:\Program Files\MARCOM\fakTUR
W nowszych systemach Windows plików tych należy szukać w folderze:
C:\Users\{nazwa_użytkownika}\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\MARCOM\fakTUR
Pliki te należy umieścić w odpowiednim folderze na nowym komputerze zgodnie z tymi samymi wskazówkami co do lokalizacji.

4) Przenieść swoje dane licencyjne.
Należy na starym komputerze otworzyć program fakTUR, wybrać polecenie Pomoc->Rejestracja, spisać nazwę użytkownika i klucz, wyczyścić te pola i kliknąć OK. Na nowym kopmuterze otworzyć to samo polecenie i wpisać nazwę użytkownika i klucz i kliknąć OK.