Strona główna » Aktualności » Aktualizacja programu Blankiety nr 1.15.

Aktualizacja programu Blankiety nr 1.15.

Zmiany w tej wersji:

* Poprawka wyliczenia kwoty słownie (usunięcie błędu związanego z czytaniem z niezainicjowanej pamięci).
* Poprawka pozycjonowania pierwszej cyfry kwoty na czerwonym blankiecie.
* Usunięcie blankietu "Wpłaty na konto" (przestarzały druk).
* W oknie Blankietu dodano splitter (możliwość zmiany wielkości podziału okna pomiędzy część edycyjną i poglądową).
* Poprawiono skojarzenie z plikiem BNK i sposób otwierania skojarzonych plików.
* Przygotowano do otwierania blankietów generowanych przez program fakTUR2.

 

Zaktualizowany program można pobrać tutaj:

 

Pobierz aktualizację 1.15