Strona główna » Aktualności » Aktualizacja programu fakTUR2 nr 2.18.

Aktualizacja programu fakTUR2 nr 2.18.

Dzięki nowej wersji skrócisz czas pracy nad przygotowaniem dokumentów. Pojawiła się możliwość wyszukiwania i wstawiania nabywcy, wprost z paska narzędziowego, metodą kliknij i pisz. Wpisanie dowolnego fragmentu nazwy adresu lub nipu natychmiast umieszcza kontrahenta na dokumencie.

Znajdź nabywcę. zrzut A

Znajdź nabywcę. zrzut B


Podobne rozwiązanie jest zastosowane w oknie dodawania towaru. Szybkie wyszukanie i wstawienie towaru z bazy odbywa się z użyciem pola edycyjnego.

 

Uwaga! Link do pobrania znajduje się na dole. Zanim jednak przystąpisz do aktualizacji programu zapoznaj się proszę z całym niniejszym komunikatem.

W przypadku aktualizacji z wersji 2.15 lub wcześniejszej, obowiązują instrukcje związane ze zmianą systemu bazy danych. Dotyczy to wszystkich osób, które instalowały program przed 29 października 2015 i nie aktualizowały go po tej dacie.

Sprawdź numer wersji programu, który posiadasz klikając na Pomoc -> O programie w menu programu:

Pomoc O programie - zrzut

 

Poniżej są ważne informacje dla osób aktualizujących program z wersji 2.15 lub wcześniejszej. Uwzględniono 2 najważniejsze przypadki.

W każdym przypadku proszę czytać uważnie informacje które się pojawią w trakcie pierwszego uruchomienia nowej wersji programu.

 

Przypadek 1) Osoby, które używają aktualnie program tylko na jednym komputerze z bazą danych na dysku twardym tego komputera. (Domyślna instalacja i najczęstszy przypadek)

Po instalacji i uruchomieniu nowej wersji, gdy pojawi się komunikat z propozycją utworzenia bazy danych, decydujemy się na automatyczne utworzenie bazy danych, a następnie wykonujemy Transfer danych z poprzedniego systemu bazy danych.

 

Przypadek 2) Osoby, które używają aktualnie program na wielu  komputerach z bazą danych udostępnioną poprzez sieć lokalną.

Po instalacji i uruchomieniu nowej wersji, pomijamy krok z automatycznym utworzeniem nowej bazy danych i po pojawieniu się głównego okna programu, ręcznie zestawiamy połączenie z serwerem bazy danych, a następnie wykonujemy Transfer danych z poprzedniego systemu bazy danych. Jak to zrobić podaję pod tym linkiem:

 

Zobacz instrukcję

 

(Instrukcja konfiguracji fakTUR2 do pracy z bazą danych w sieci lokalnej lub w sieci Internet.)

 

Szczegółowo zmiany w wersji 2.18:

* Okno dokumentu: możliwość wyszukiwania i wstawiania nabywcy, wprost z paska narzędziowego.
* Przebudowanie okna dodawania towaru do dokumentu. możliwość szybkiego wyszukania i wstawienia towaru z bazy z użyciem pola edycyjnego.
* Dodano dodatkową kolumnę w tabeli dokumentów: liczbę dni po terminie.
* Dodano możliwość wyeksportowania dokumentów wraz z zawartością (czyli z listą towarów).
* Dodano pasek okien dokumentów dzięki któremu łatwiej zarządzać większą liczbą jednocześnie otwartych dokumentów.
* Prace nad zmianą interfejsu: zmiany i ujednolicenie wyglądu przycisków, okien, ikon, sposobu działania akcji przycisków, menu podręcznego itp. w wielu oknach. Poprawienie błędów związanych z akcjami.
* Akcje drukowania, wysyłania i eksportowania dokumentów zmieniono tak, aby wykrywały i komunikowały o sytuacji gdy dokument jest niewystawiony.
* Wykonanie części prac nad systemem pomocy i generowania komunikatów.
* Poprawka: Usunięcie błędu z okna Dane dokumentu: edytowanie dokumentu powodowało wyczyszczenie informacji o kolejnej pozycji w numeracji dla tego dokumentu co skutkowało błędnym sortowaniem dokumentów w tabeli.
* Poprawka: Usunięcie błędu z procedury "Słownie", przepisano fragmenty procedury na nowo.

 

Zaktualizowany program można pobrać tutaj:

 

Pobierz aktualizację 2.18