Strona główna » Aktualności » Zmiany w przepisach od 2013 roku.

Zmiany w przepisach od 2013 roku.

Poniżej opisuję zmiany jakie nastąpią w programie fakTUR2.  Zmiany pojawią się w treści dokumentów, które będą miały ustawioną datę wystawienia na co najmniej 1 stycznia 2013.

1) Faktury wstawiane przez małych podatników (wszystkie):

Usunięte zostanie oznaczenie "MP" i dodane zostaną słowa "metoda kasowa" w nagłówku dokumentu.

2) Znika określenie oryginał / kopia z dokumentów. Użytkownik będzie decydował przy wydruku jaka liczba jednakowych egzemplarzy faktury ma być wydrukowana.

3) Faktura VAT marża: Zmiana polega na usunięciu słowa "marża" z nazwy dokumentu i dodaniu jednej z fraz:

  • "procedura marży dla biur podróży"
  • "procedura marży – towary używane"
  • "procedura marży – dzieła sztuki"
  • "procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki"

Wybór frazy jest dokonywany przez użytkownika i zapamiętywany jako domyślny.

4) Faktura VAT UE: Do tej faktury dodane zostaną słowa "odwrotne obciążenie" w nagłówku dokumentu. Usunięta zostaje informacja o obowiązku podatkowym spoczywającym na nabywcy z obszaru poniżej podsumowania kwot podatku.

Uwagi:

Ponieważ przepisy nie określają treści tytułu / nazwy dokumentu, pozostawiamy nazwę "Faktura VAT" bez zmian. Taka nazwa będzie stosowana do wszystkich faktur wystawianych jako krajowe, WDT, marża (w tym przez małych podatników).

Zaktualizowany program zostanie opublikowany do 31 grudnia.