Strona główna » Aktualności » Aktualizacja programu fakTUR2 wer. 2.26

Aktualizacja programu fakTUR2 wer. 2.26

Ta aktualizacja ma charakter serwisowy i zawiera głównie poprawki związane ze zmianami w poprzedniej wersji programu.

Oto najważniejsze zmiany:

1. Usunięto problem objawiający się niemożnością dodania nowych produktów do tabeli towarów. Błąd ujawniał się różnie w zależności od rodzaju bazy danych i trybu wyświetlania tabeli towarów.

2. Poprawki w tabeli towarów: usunięcie z wybranej grupy towarów wielu towarów naraz, nowy towar od razu dodawany jest do bieżącej grupy. następuje automatyczne przejście do nowo utworzonej grupy, zablokowano możliwość przeciągania towarów do grup ogólnych (Wszystko / bez grupy).

3. Wprowadzono mechanizm tworzący lokalną kopię ustawień programu w każdym wystawionym dokumencie. Ta zmiana powoduje że każdy nowy dokument zawsze będzie wyglądał tak jak w chwili wystawienia.

4. Dodano ustawienia: możliwość wyłączenia kolorowania rodzajów dokumentów w tabeli dokumentów, możliwość wyłączenia danych nabywcy na paragonach i domyślne miejsce wystawienia.

5. Przeróbki wyglądu w oknie ustawień oraz powiększone pole domyślnej stałej uwagi (wiele wierszy).

 

Jeżeli posiadasz program w wersji 2.15 lub wcześniejszy (2.14, 2.13, itd.) to instaluj zgodnie z tą instrukcją:

 

Instrukcja

 

(Kliknij aby przeczytać instrukcję aktualizacji programu.)


Wszystkie zmiany w wersji 2.26:

 

Historia zmian

 

Zaktualizowany program do pobrania tutaj:

 

Pobierz aktualizację 2.26