Strona główna » Aktualności » Aktualizacja programu fakTUR2 wer. 2.25

Aktualizacja programu fakTUR2 wer. 2.25

Oto nowości:

1. Grupowanie wierszy w tabeli towarów. Tworzenie, usuwanie grup, zaznaczanie i przeciąganie towarów pomiędzy grupami. Dodano kasowanie wielu zaznaczonych wierszy w tabeli towarów. Aby zaznaczyć większą liczbę wierszy używamy klawisza Ctrl i kliknięć na poszczególne wiersze lub Shift i strzałki w górę lub w dół co powoduje zaznaczenie zakresu wierszy.

2. Kontrola numeru VAT w bazie VIES. W polu edycji numeru VAT należy kliknąć ikonę aby sprawdzić numer VAT. Ustawienie kursora myszy nad polem numeru VAT wyświetla szczegóły wykonanej weryfikacji.

3. Dodano do faktur dane odbiorcy. Teraz jest możliwość edycji i wstawiania danych odbiorcy (w uzupełnieniu do danych nabywcy) po użyciu przycisku przełączającego Odbiorca/Nabywca w oknie Dane dokumentu.

4. Ręczne nadawanie numerów dokumentom: Ręczna edycja numeru została zmieniona w celu zachowania lepszego porządku w tabeli dokumentów.

5. Szybki wybór daty użytej do pobierania kursu. zastosowano przycisk z menu rozwijanym do pobrania kursu wg daty wystawienia albo daty sprzedaży.

6. Szybki wybór ceny przyciskiem z menu rozwijanym w oknie dodania towaru do dokumentu.

Ponadto zoptymalizowano:

* Wiele procedur wykonywanych na tabeli towarów (eksport, import, usuwanie, wstawianie danych itd.)

* Odświeżanie podglądu dokumentu w czasie edycji danych dokumentu, przyspieszenie i usunięcie nadmiarowych wykonań.

Poprawki błędów:

* Zmiany w generatorze pliku JPK-FA: Zmieniono kodowanie znaków na UTF8 (było UTF16) w celu zwiększenia kompatybilności z programami księgowymi.
* Zmiany w generatorze pliku JPK-FA: Usunięto błąd eksportu pozycji z faktur korygujących. Faktury korygujące muszą mieć wyeksportowane pozycje przed korektą z wartością ujemną a pozycje po korekcie z wartością dodatnią, tak aby wszystko zgadzało się z sumą faktury korygującej.

Jeżeli posiadasz program w wersji 2.15 lub wcześniejszy (2.14, 2.13, itd.) to instaluj zgodnie z tą instrukcją:

 

Instrukcja

 

(Kliknij aby przeczytać instrukcję aktualizacji programu.)


Wszystkie zmiany w wersji 2.25:

 

Historia zmian

 

Zaktualizowany program do pobrania tutaj:

 

Pobierz aktualizację 2.25