Strona główna » Aktualności » Aktualizacja programu fakTUR2 wer. 2.24

Aktualizacja programu fakTUR2 wer. 2.24

Dodano dwa nowe ustawienia.

1. Ustawienie pozwalające wymuszać zaokrąglenie cen przeliczonych z waluty obcej do dwóch miejsc po przecinku. Wyłączenie tej opcji powoduje zaokrąglenie do czwartego miejsca (opcja Zawsze zaokrąglaj do drugiego miejsca po przecinku, okno Ustawień, karta Dokument).

Uwaga: Wartości netto i brutto zawsze są zaokrąglane do dwóch miejsc, a w tym ustawieniu chodzi o zaokrąglanie ceny netto lub brutto (opcja Zawsze zaokrąglaj do drugiego miejsca po przecinku, okno Ustawień, karta Dokument).

2. Ustawienie pozwalające zamienić miejscami pola Wystawił / Odebrał.

(opcja Podpis wystawiającego  z prawej strony, okno Ustawień, karta Wygląd).

Uwaga! Link do pobrania znajduje się na dole. Zanim jednak przystąpisz do aktualizacji sprawdź numer wersji programu, którego aktualnie używasz.

Sprawdź numer wersji programu, który posiadasz klikając na Pomoc -> O programie w menu programu:

Pomoc O programie - zrzut

Jeżeli posiadasz wersję 2.15 lub wcześniejszą (2.14, 2.13, itd.) to instaluj zgodnie z tą instrukcją:

 

Instrukcja

 

(Kliknij aby przeczytać instrukcję aktualizacji programu.)


Wszystkie zmiany w wersji 2.24:

 

Historia zmian

 

Zaktualizowany program do pobrania tutaj:

 

Pobierz aktualizację 2.24