Strona główna » Aktualności » Nowa wersja programu fakTUR2 nr 2.19.

Nowa wersja programu fakTUR2 nr 2.19.

W poprzedniej wersji z 17 grudnia zauważono błąd. Nie można było pobrać innej ceny niż pierwsza dostępna dla danego towaru. Ta aktualizacja rozwiązuje ten problem. Wprowadzono także kilka innych zmian, m.in. teaz można generować druk przelewu na podstawie danych faktury (wymagana jest obecność w systemie programu Blankiety).

 

Uwaga! Link do pobrania znajduje się na dole. Zanim jednak przystąpisz do aktualizacji programu zapoznaj się proszę z całym niniejszym komunikatem.

W przypadku aktualizacji z wersji 2.15 lub wcześniejszej, obowiązują instrukcje związane ze zmianą systemu bazy danych. Dotyczy to wszystkich osób, które instalowały program przed 29 października 2015 i nie aktualizowały go po tej dacie.

Sprawdź numer wersji programu, który posiadasz klikając na Pomoc -> O programie w menu programu:

Pomoc O programie - zrzut

 

Poniżej są ważne informacje dla osób aktualizujących program z wersji 2.15 lub wcześniejszej. Uwzględniono 2 najważniejsze przypadki.

W każdym przypadku proszę czytać uważnie informacje które się pojawią w trakcie pierwszego uruchomienia nowej wersji programu.

 

Przypadek 1) Osoby, które używają aktualnie program tylko na jednym komputerze z bazą danych na dysku twardym tego komputera. (Domyślna instalacja i najczęstszy przypadek)

Po instalacji i uruchomieniu nowej wersji, gdy pojawi się komunikat z propozycją utworzenia bazy danych, decydujemy się na automatyczne utworzenie bazy danych, a następnie wykonujemy Transfer danych z poprzedniego systemu bazy danych.

 

Przypadek 2) Osoby, które używają aktualnie program na wielu  komputerach z bazą danych udostępnioną poprzez sieć lokalną.

Po instalacji i uruchomieniu nowej wersji, pomijamy krok z automatycznym utworzeniem nowej bazy danych i po pojawieniu się głównego okna programu, ręcznie zestawiamy połączenie z serwerem bazy danych, a następnie wykonujemy Transfer danych z poprzedniego systemu bazy danych. Jak to zrobić podaję pod tym linkiem:

 

Zobacz instrukcję

 

(Instrukcja konfiguracji fakTUR2 do pracy z bazą danych w sieci lokalnej lub w sieci Internet.)

 

Szczegółowo zmiany w wersji 2.19:

* Dodano możliwość przesuwania myszką podglądu dokumentu.
* Dodano możliwość wygenerowania blankietu przelewu i otwarcia go w programie Blankiety. Dostępne w menu kontekstowym (prawy przycisk) na otwartym dokumencie.
* Dodano komunikację między stroną internetową a programem. Teraz program sygnalizuje czy wydana została nowa wersja programu.
* Zmieniono nieco sposób wybierania wersji językowej w oknie "Nowy dokument".
* Poprawiono zachowanie prawego kliknięcia myszki w obrębie tabel.
* Poprawka: usunięto problem z wyborem ceny z tabeli towarów. Nie można było pobrać innej ceny niż pierwsza dostępna dla danego towaru.
* Dodano przycisk Zamów do komunikatów o wersji demo i kończącej się licencji.
* Program przygotowywany jest do wprowadzenia nowych tłumaczeń.

 

Zaktualizowany program można pobrać tutaj:

 

Pobierz aktualizację 2.19